Διασπαστικές Τεχνολογίες, Δίκαιο και Οικονομία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος