Ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ στους Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος)