Συνάντηση εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του ΣΕΒΕ με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω”