Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Επιχειρούμε Έξω”