Πρώτη (1η) Τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»