Εντολή Πληρωμής στον ΕΦΕΠΑΕ για τη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος)