Εκδηλώσεις παρουσίασης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω” από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ