Συνεδρίαση Δ.Σ ΣΒΒΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΘ κ. Θεοφάνη.