Εντολή Πληρωμής στον ΕΦΕΠΑΕ για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” (Α’ κύκλος)