Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 3ης περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων» (B’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.