Εκδήλωση παρουσίασης της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Β’ κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Κοζάνη την Τετάρτη 22-11-2017.