Εκδήλωση EBEΘ για τον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων