Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της 2ης περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων” (B’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, 2014-2020.