Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών στις δράσεις «Αναβάθμιση ΜΜΕ” και «Ενίσχυση Πτυχιούχων” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.