Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη Δράση ”Ενίσχυση Πτυχιούχων-Β’ κύκλος”