Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” στον ΕΦΕΠΑΕ