Έναρξη στις 06.09.2017 της 2ης περίοδου υποβολών στη δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων – Β΄Κύκλος