Έναρξη στις 06.09.2017 της 2ης περίοδου υποβολών για τη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Β΄ Κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.