Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των δυνητικών δικαιούχων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Α’ κύκλος), του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020