Ορισμός αξιολογητών στη Δράση ”Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”