Πιστοποίηση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.