Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”