Διευκρινιστική Ανακοίνωση για τους Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης στη Δράση: «Αναβάθμιση ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ