Δηλώσεις του Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρου Σκοτίδα στη Μακεδονία της Κυριακής