Έναρξη υποβολής Β΄ κύκλου αιτήσεων ανέργων 18 – 24 ετών σε πρόγραμμα του ΣΒΒΕ