Υπενθύμιση για οριστική ένταξη στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Α’ κύκλος”