Συνέντευξη του Υπεύθυνου Δημοσιότητας κ. Ι. Τσιτσόπουλου στη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ