Αποδοχή πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Α΄ κύκλος)