Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ορισμός Αξιολογητών στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων”