Τηλεφωνικός Κατάλογος

1. Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

kepa-anem 2310-480.000 kepa-anem  https://www.facebook.com/ekepa.gr/
kepa-anem 2310-480.003 kepa-anem  https://twitter.com/kepa_anem
kepa-anem info (at) kepa-anem.gr

info (at) e-kepa.gr

kepa-anem  https://www.linkedin.com/company/kepa-anem/

2. Εξυπηρέτηση Κοινού

  • Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου : 8:30-16:30.
  • Για την κατάθεση/υποβολή αλληλογραφίας 8:30-16:00
  • Για δια ζώσεις(κατ’ ιδία) συναντήσεις με στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ : 8:30-13:30 (Για τη διευκόλυνση των Δικαιούχων συνίσταται η εκ των προτέρων επικοινωνία με το αρμόδιο στέλεχος για τη διενέργεια της συνάντησης).
  • Υποβολή ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, πατώντας εδώ.

3. Στοιχεία Επικοινωνίας Δράσεων-Προγραμμάτων

Α Ονομασία Δράσης-Προγράμματος Τηλέφωνο
1 Ενίσχυση της Αυτοπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος) 2310-480.000/εσ.1
2 Eνίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ κύκλος) 2310-480.000/εσ.2
3 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Α’ κύκλος) 2310-480.000/εσ.3
4 Αναβάθμιση ΜΜΕ (Α’ κύκλος) 2310-480.000/εσ.4
5 Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2310-480.000/εσ.5
6 Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ 2310-480.000/εσ.5
7 Επιχειρούμε Έξω 2310-480.000/εσ.6
8 Ψηφιακό Βήμα 2310-480.000/εσ.7
9 Ψηφιακό Αλμα 2310-480.000/εσ. 7
10 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός 2310-480.000/εσ.8

4. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Δράσεων-Προγραμμάτων

Α/Α Τίτλος Δράσης-Προγράμματος Υπεύθυνος/η e-mail
1 Eνίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ και Β’ κύκλος) Xρήστος Σαρίκενας sarikenasc (a) e-kepa.gr
2 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Α’ κύκλος) Δημήτρης Γιαλόγλου gialogloud (a) e-kepa.gr
3 Aναβάθμιση ΜΜΕ (Α’ κύκλος) Κων/νος Κρικέλης krikelisk (a) e-kepa.gr
4 Eνίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Γαλάτεια Κεσσανίδου kessanidoug (a) e-kepa.gr
5 Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ Γαλάτεια Κεσσανίδου kessanidoug (a) e-kepa.gr
6 Επιχειρούμε Έξω Iωάννης Τσιτσόπουλος tsitsopoulosi (a) e-kepa.gr
7 Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Αλμα Νικόλαος Στράβας stravasn@e-kepa.gr
8 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Ιωάννης Τσιτσόπουλος tsitsopoulosi(@)e-kepa.gr

Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας πατώντας εδώ.

5. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Διοικητικών Λειτουργιών  

Α/Α Τομέας Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο e-mail
1 Γραμματεία Διοίκησης Κατερίνα Στεφανίδου 2310-480.000 stefanidouk (a) e-kepa.gr
2 Γραμματεία εξυπηρέτησης κοινού Στρατάκη Εμμυ & Σταυρίνα Σκοτίδα 2310-480.000 info@e-kepa.gr
3 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση Ιωάννης Τσιτσόπουλος 2310-480.000 tsitsopoulosi (a) e-kepa.gr
4 IT Αντώνης Μπρουσκάκης 2310-480.000 brouskakisa (a) e-kepa.gr
5 Ποιότητα-Ανθρώπινο Δυναμικό Αθανάσιος Κακούδης (Aν. Υπεύθυνος Έργου) 2310-480.000 kakoudisa (a) e-kepa.gr
6 Λογιστήριο Νεοκλής Στάμκος 2310-480.000/εσ.7 stamkosn (a) e-kepa.gr
7 Προμήθειες Κατερίνα Στεφανίδου 2310-480.000 stefanidouk (a) e-kepa.gr

 

 

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση