1. Στοιχεία Επικοινωνίας ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE

kepa-anem 2310-480.000 kepa-anem  https://www.facebook.com/ekepa.gr/
kepa-anem 2310-480.003 kepa-anem  https://twitter.com/kepa_anem
kepa-anem info@kepa-anem.gr

info@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

(για τις Δράσεις του ΕΠ/ΠΚΜ)

pepdm@e-kepa.gr

(για τις Δράσεις του ΕΠ/ΠΔΜ)

kepa-anem  https://www.linkedin.com/company/kepa-anem/

2. Εξυπηρέτηση Κοινού (καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες).

  • Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (επικοινωνία με Γραμματεία) : 8:30-16:30.
  • Τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE : 9:00-13:30.
  • Oι δια ζώσης συναντήσεις με στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE γίνεται μόνο κατόπιν πρότερης επικοινωνίας με τα αρμόδια στελέχη της.
  • Υποβολή ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE, πατώντας εδώ.

3. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ

3.1 ΕΣΠΑ 2021-2027

3.1.1 Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”, ΕΣΠΑ 2021-2027                       

Α/Α Ονομασία Δράσης Υπεύθυνος Δράσης Ε-mail
1 Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ-Δράση 1 Νικόλαος Στράβας


stravasn@e-kepa.gr


2 Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ-Δράση 2
3 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ-Δράση 3
4 Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Mήλη Ζωή miliz@e-kepa.gr
5 Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
6 Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κωνσταντάρα Μαρίνα konstantaram@e-kepa.gr
7 Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κεσσανίδου Γαλάτεια kessanidoug@e-kepa.gr

3.1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας Δράσεων και Υπευθύνων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE στα Προγράμματα “Κεντρική Μακεδονία” και “Δυτική Μακεδονία”/ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 2021-2027
1 Μετάβαση σε μία εξωστρεφή και καινοτόμα έξυπνη εξειδίκευση Χρήστος Σαρίκενας sarikenasc@e-kepa.gr

3.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας Δράσεων και Υπευθύνων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE στο Πρόγραμμα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” 2021-2027

Α/Α Ονομασία Δράσης Υπεύθυνος Δράσης Ε-mail
1 Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (de minimis) Νικόλαος Στράβας


stravasn@e-kepa.gr


2 Eνίσχυση Νέων και Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (de minimis)
4 Ενίσχυση Υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΓΑΚ 651/2014 όπως ισχύει) Kωνσταντίνος Κρικέλης krikelis@e-kepa.gr
5 Ενίσχυση Νέων και Υπό Σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΓΑΚ 651/2014 όπως ισχύει)
6 Ενίσχυση Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΓΑΚ 651/2014 όπως ισχύει)
7 Ενίσχυση Νέων και Υπό σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΓΑΚ 651/2014 όπως ισχύει)

3.2. ΕΣΠΑ 2014-2020

3.2.1 Στοιχεία  Επικοινωνίας Υπευθύνων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE, ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Α/Α Ονομασία Δράσης Υπεύθυνος Δράσης Ε-mail
1 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κρικέλης krikelisk@e-kepa.gr
2 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας
3 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ και Β’ κύκλος) Kωνσταντάρα Μαρίνα konstantaram@e-kepa.gr
4 Ψηφιακό Βήμα Νικόλαος Στράβας stravasn@e-kepa.gr
5 Ψηφιακό Αλμα
6 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Δημήτριος Γιαλόγλου gialogloud@e-kepa.gr
7 Αναβάθμιση ΜΜΕ Mήλη Ζωή miliz@e-kepa.gr
8 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Γαλάτεια Κεσσανίδου kessanidoug@e-kepa.gr
9 Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ
10 Επιχειρούμε Έξω Ιωάννης Τσιτσόπουλος tsitsopoulosi@e-kepa.gr
11 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
12 Θερμαντικά Σώματα σε Εξωτερικούς χώρους για επιχειρήσεις εστίασης Χρήστος Σαρίκενας sarikenasc@e-kepa.gr
13 e-λιανικό Δημήτριος Γιαλόγλου gialogloud@e-kepa.gr
14 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Χρήστος Σαρίκενας sarikenasc@e-kepa.gr
15 Επιχορήγηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων
16 Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
17 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
18 Eνίσχυση Επιχειρήσεων Λογιστικών-Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
19 Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

3.2.2  Στοιχεία Επικοινωνίας Δράσεων και Υπευθύνων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE στα ΕΠ/ΠΚΜ και ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Α/Α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)/Δράση Υπεύθυνος Δράσης e-mail
Συντονιστής Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), ΕΣΠΑ 2014-2020

κ. Νικόλαος Στράβας, stravasn@e-kepa.gr, τηλ. 2310-480.000

E. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (εσ. ΕΠ/ΠΚΜ 3)
1  Δράση

“Μεταποίηση-Τουρισμός”

Γαλάτεια Κεσσανίδου kessanidoug@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

2 Δράση

“Εμπόριο-Υπηρεσίες”

Σάββας Μαλλιάς malliass@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

3 Δράση

“Kουπόνια Τεχνολογίας για Mικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις”

Καλλίνα Τσελεκίδου tselekidouk@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

4 Δράση

“Kουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

Καλλίνα Τσελεκίδου tselekidouk@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

5 Δράση

“Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας”

Σάββας Μαλλιάς

malliass@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

6 Δράση

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία”

Νικόλαος Στράβας

stravasn@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

7 Δράση “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας” Βασιλική Παρασκευά

paraskevav@e-kepa.gr

         pepkm@e-kepa.gr

8

Ενίσχυση Ανέργων για για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην ΠΚΜ

Μαρίνα Κωνσταντάρα

konstantaram@e-kepa.gr

pepkm@e-kepa.gr

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (εσ. ΕΠ/ΠΔΜ: 4)
1 Δράση

“Μεταποίηση-Τουρισμός”

Kεσσανίδου Γαλάτεια kessanidoug@e-kepa.gr

pepdm@e-kepa.gr

2 Δράση

“Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία”

Νικόλαος Στράβας stravasn@e-kepa.gr

pepdm@e-kepa.gr

3 Δράση

“Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Aναταστασία Γουνιώτη

 

pepdm@e-kepa.gr

gouniotia@e-kepa.gr

4 Δράση

“Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία

Νικόλαος Στράβας

Τσακμακίδου Φρόσω

stravasn@e-kepa.gr

pepdm@e-kepa.gr

tsamakidoue@e-kepa.gr

5 Δράση

“Επιχειρηματική Ευκαιρία”

 

Μαρία Μπούκη

 

boukim@e-kepa.gr

pepdm@e-kepa.gr

3.2.3 Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE Δράσεων “Πράσινου Ταμείου”

Α/Α Ονομασία Δράσης Υπεύθυνος Δράσης Ε-mail
1 Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας από το Πράσινο Ταμείο Αντωνία Σουλίδου soulidoua@e-kepa.gr

3.3 Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης και Επιχειρησιακής Λειτουργίας  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE

Α/Α Τομέας Υπεύθυνος/η Τηλέφωνο e-mail
1 Γραμματεία Διοίκησης Κατερίνα Στεφανίδου 2310-480.000 stefanidouk@ e-kepa.gr
2 Γραμματεία εξυπηρέτησης κοινού Στρατάκη Έμμυ &

Bασιλική Μιδούχα

2310-480.000 info@e-kepa.gr
3 Δημοσιότητα και Πληροφόρηση Ιωάννης Τσιτσόπουλος 2310-480.000

εσ.#217

tsitsopoulosi@e-kepa.gr
4 IT Θάνος Μπεσλίκας , Γιώργος Τσιτσόπουλος 2310-480.000 beslikasa (a)e-kepa.gr

tsitsopoulosg(a)e-kepa.gr

pamanakis (a) e-kepa.gr

 

5

Ποιότητα-Ανθρώπινο Δυναμικό Αθανάσιος Κακούδης

(Διευθυντής Προγραμμάτων)

2310-480.000 kakoudisa@e-kepa.gr
6 Λογιστήριο Bασιλική Σταθοπούλου 2310-480.000/εσ.9 vstathopoulou(a)e-kepa.gr
7 Προμήθειες Κατερίνα Στεφανίδου 2310-480.000 stefanidouk@e-kepa.gr