Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον ιστότοπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλο (τηλ. 2310-480.000/εσ. τηλ.134/e-mail: tsitsopoulosi(a) e-kepa.gr).

H Ομάδα Έργου που είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη, διαχείριση και παρακολούθηση της ιστοσελίδας της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ είναι :

  • Αθανάσιος Κακούδης, Διευθυντής Προγραμμάτων.
  • Θάνος Μπεσλίκας, Στέλεχος ΙΤ.
  • Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.