Δράσεις ΕΠ-ΠΔΜ 2014 – 2020

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο της εταιρικής της συμμετοχής στον ΕΦΕΠΑΕ, διαχειρίζεται στην παρούσα χρονική περίοδο, τις κάτωθι ενεργές δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), του ΕΣΠΑ 2014-2020:

To ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020 | O ΕΦΕΠΑΕ και ο ρόλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
LogoΠΔΜ
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση