Δράσεις Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” (ΕΠΑΝ)

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο της εταιρικής της συμμετοχής στον ΕΦΕΠΑΕ, διαχειρίζεται τις κάτωθι ενεργές δράσεις του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027" (ΕΠΑΝ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με γεωγραφική επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας :
kepa-anem
kepa-anem
kepa-anem
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση